P-plats och garage kö


2016-11-19

 

Styrelsen har beslutat om följande regler gällande hyra av parkeringsplatser och garage.


 
1) Platserna får endast hyras ut till personbilar, hela bilen måste få plats i parkeringsrutan.

2) Föreningen har 2 köer. En till garage och en till motorvärmarplats. Medlem får stå i bägge köerna.

3) Max ett garage per bostad och då ingår även de garage som ingår till bostadsrätten, d.v.s. de garage som föreningen hyr ut är till för lägenhet 1001 – 1032 (röda flerfamiljshusen).

4) Önskar medlem hyra ytterligare parkeringsplats får en motorvärmarplats hyras. Har man ett garage får man hyra max en motorvärmarplats. Har man inget garage får man hyra max två motorvärmarplatser, d.v.s. max 2 parkeringar (inkl den som ingår) per bostad.

Önskas parkeringsplats/garageplats ska kontakt tas med styrelsens Karl-Heinz Nilsson på telefon 072-730 31 73

Örebro den 17 november 2016
Styrelsen