Skade/felanmälan

Felanmälan - el


Vid fel i el-försörjningen ringer vi e-on:s felanmälning, tel nr. 020-880022.


Skadeanmälan

Rutiner angående skador i lägenhet
Följande rutin ska utan undantag följas vid skador i våra lägenheter. Det gäller framförallt vattenskador eller misstanke om sådana.

  1. Kontakt tas med styrelsen för en första okulär besiktning.

  2. Vid konstaterad eller misstänkt skada ska den anmälas till vårt försäkringsbolag. Det gör antingen styrelsen eller den boende efter samråd med styrelsen.

  3. En skadereglerare inspekterar skadan och ska därefter avrapportera till styrelsen.

  4. Om det konstaterats skada eller misstanke om skada ska styrelsen överlämna ärendet till vår tekniska förvaltare som fortsättningsvis kommer att handlägga ärendet.

Det är kolossalt viktigt att vi följer ovanstående rutin då det ofta är mycket komplicerat att bena ut vem som ska stå för de olika kostnaderna. Upptäcks skadan exempelvis under pågående renovering i lägenheten blir det extra svårt att fastställa ansvarsförhållandena.

Hans Alexandersson
Örebro den 11/6 2017

 

Felanmälan - bredband

Det har visat sig att transformatorerna som strömförsörjer våra convertrar i bredbandsskåpen håller på att gå sönder. Tyvärr har det visat sig att även convertrarna går sönder, vilket måste felanmälas och repareras av proffs. Det finns ett antal lampor på convertrarna. Om de fungerar som de ska, så skall de två översta lysa med fast grönt ljus de två därunder skall blinka med orangefärgat sken. Se bild.Jag har för ändamålet köpt några transformatorer av märket Vanson i felsökningssyfte och de kostar 159 kr på Clas Ohlson. Då man byter tranfo måste man hålla i Convertern så att man inte rubbar den då fibern kan gå av. Om bredbandet slutar att fungera så kan ni ringa till mig eller själva köpa en sådan tranfo och kolla om det är den som felar. Om inte, så ring undertecknad så kommer jag hem för felsökning. Är det fel på convertern måste den bytas ut och det kostar ganska mycket pengar. Denna kostnad står föreningen för men transformatorerna får vi betala själva. Felanmälan kan även göras till telia på telnr. 90 200.

Om det är så att man har små korta avbrott (1-2 min) ofta (så gott som dagligen), då allt bara lägger av (bredband, tv och ip-telefoni). Då kan det vara gatewayen (den svarta Thomson boxen som sitter i bredbandsskåpet) som är felkällan. Då tar man med sig gatewayen till telia-butiken och får den utbytt utan kostnad, man kan även ringa 90 200.

Hälsningar
Hans Alexandersson


Nytt avtal för felanmälan

(Se under "Ansvarsfördelning" vem som står för kostnaderna.)

Styrelsen har beslutat att byta samarbetspartner när det gäller felanmälan och mindre löpande fastighetsunderhåll. Fr.o.m. den 1/7-07 byter vi till Trädgårdstjänst AB. Vi kan vid mindre fel i lägenheterna ringa till Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00
på tel: 019- 32 47 15. 
 
När vi ringer in felanmälan är det viktigt att fakturan för betalning kommer rätt. Vi har i vår lägenhetsmapp en lista över ansvarsfördelningen mellan den boende och föreningen. Den finns även på vår hemsida. Där framgår det vem som skall betala vad. Det är inte ovanligt att föreningen debiteras för arbete som den enskilda bostadsrättshavaren skall betala. Det innebär onödigt extrajobb för styrelsen att sedan få rätsida på det.

Vi ringer även Trädgårdstjänst vid fel på utrustningen i tvättstugan som sedan ringer ut Örebro Tvättsystem AB.

 


Jouravtal - vid allvarliga akuta fel och vid lås/utelåsning

Ring Riksbyggen Tel. 0771-860 860

Fr.o.m. den 1/11-2016 har vi ett jouravtal med Riksbyggen dit vi kan ringa i akuta situationer på icke kontorstid. Kostnad för utryckning är 1 200 kr per påbörjad timme.
Riksbyggen har ett avtal med bevakningsföretaget CSG. Vid utelåsning kan kontakt tas med Riksbyggens jour som då sänder ut CSG. Observera att det då kostar 1 000 kr och debiteras den person som larmat. Prova därför att nå någon i styrelsen i första hand.

Med jourtid avses vardagsnätter kl. 16.00 – 07.00 och vid helg kl. 07.00 – 07.00 påföljande vardag. Det gäller även allvarliga akuta problem som vattenläckage, elproblem i lägenheten etc. som inte kan vänta till dagen därpå.
 
Tänk på att det är kostsamt med reparationer under jourtid!

HUVUDNYCKEL FINNS OCKSÅ HOS ORDFÖRANDEN

OBS! Reparationer som inte är akuta och som skall betalas av föreningen, anmäls till Trädgårdstjänst AB.

 

Nycklar

NY NYCKEL 
När man vill skaffa extra nyckel eller bricka behöver man inte längre gå till styrelsen för att få 
en kvittens, nu kan ni vända er direkt till Certego, Elementvägen 12 på Aspholmen, tel. 019-10 54 10. 
Ni måste kunna legitimera er, och stå som hel eller delägare på lägenheten för kunna få hämta 
ut extra nyckel eller bricka. Det finns mer att läsa angående nyckelhantering här.
 

Ohyra

Om du har ohyra i din lägenhet (silverfisk, myror o. dyl.)
Ring Anticimex Tel. 019 - 25 10 60
Obs! Vår förenings org.nr. måste uppges 716411-5508 och även vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar som är 2192578*15