Skade/felanmälan

Nytt avtal för felanmälan

(Se under "Ansvarsfördelning" vem som står för kostnaderna.)

Styrelsen har beslutat att byta samarbetspartner när det gäller felanmälan och mindre löpande fastighetsunderhåll. Fr.o.m. den 1/7-07 byter vi till Trädgårdstjänst AB. Vi kan vid mindre fel i lägenheterna ringa till Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00
på tel: 019- 32 47 15. 
 
När vi ringer in felanmälan är det viktigt att fakturan för betalning kommer rätt. Den framgår av "Ansvarsfördelningen" om det är föreningen eller den enskilde som står för kostnaden. Det är inte ovanligt att föreningen debiteras för arbete som den enskilda bostadsrättshavaren skall betala. Det innebär onödigt extrajobb för styrelsen att sedan få rätsida på det.

Vi ringer även Trädgårdstjänst vid fel på utrustningen i tvättstugan som sedan ringer ut Örebro Tvättsystem AB.

 


Felanmälan - el


Vid fel i el-försörjningen ringer vi e-on:s felanmälning, tel nr. 0771-880022


Skadeanmälan

Rutiner angående skador i lägenhet
Följande rutin ska utan undantag följas vid skador i våra lägenheter. Det gäller framförallt vattenskador eller misstanke om sådana.

  1. Kontakt tas med styrelsen för en första okulär besiktning.

  2. Vid konstaterad eller misstänkt skada ska den anmälas till vårt försäkringsbolag. Det gör antingen styrelsen eller den boende efter samråd med styrelsen.

  3. En skadereglerare inspekterar skadan och ska därefter avrapportera till styrelsen.

  4. Om det konstaterats skada eller misstanke om skada ska styrelsen överlämna ärendet till vår tekniska förvaltare som fortsättningsvis kommer att handlägga ärendet.

Det är kolossalt viktigt att vi följer ovanstående rutin då det ofta är mycket komplicerat att bena ut vem som ska stå för de olika kostnaderna. Upptäcks skadan exempelvis under pågående renovering i lägenheten blir det extra svårt att fastställa ansvarsförhållandena.

Hans Alexandersson
Örebro den 11/6 2017

 

Felanmälan - bredband

Enskild medlem som får problem med router eller digitalbox skall ringa kundtjänstens support på telefonnummer: 
90 200 eller 020-20 20 70 

Det finns även en felsökningsfunktion på telia, följ länken nedan:

https://www.telia.se/privat/support/fast-bredband?intcmp=support_fastbb

Det är även bra att titta så att lamporna på convertern (sitter i bredbandsskåpet) lyser som de ska.
De två översta ska  lysa med fast grönt ljus de två därunder skall blinka med orangefärgat sken. Se bild.

 


I avtalet har vi en garanti. Den innebär att om supporten kommer fram till att problemet som enskild medlem har beror på utrustningen (digitalbox eller router) då skall medlemmen få en ny. Telia skickar då en ny med bifogad retursedel så att medlem kan skicka tillbaka den trasiga enheten. 
Har man själv förvållat enhetens skada genom att t.ex. hälla sylt och grädde i sin router kommer telia inte stå för kostnad av ny enhet. 

 


Nytt avtal för felanmälan

(Se under "Ansvarsfördelning" vem som står för kostnaderna.)

Styrelsen har beslutat att byta samarbetspartner när det gäller felanmälan och mindre löpande fastighetsunderhåll. Fr.o.m. den 1/7-07 byter vi till Trädgårdstjänst AB. Vi kan vid mindre fel i lägenheterna ringa till Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00
på tel: 019- 32 47 15. 
 
När vi ringer in felanmälan är det viktigt att fakturan för betalning kommer rätt. Den framgår av "Ansvarsfördelningen" om det är föreningen eller den enskilde som står för kostnaden. Det är inte ovanligt att föreningen debiteras för arbete som den enskilda bostadsrättshavaren skall betala. Det innebär onödigt extrajobb för styrelsen att sedan få rätsida på det.

Vi ringer även Trädgårdstjänst vid fel på utrustningen i tvättstugan som sedan ringer ut Örebro Tvättsystem AB.

 


Jouravtal - vid allvarliga akuta fel och vid lås/utelåsning

Ring Riksbyggen Tel. 0771-860 860

Fr.o.m. den 1/11-2016 har vi ett jouravtal med Riksbyggen dit vi kan ringa i akuta situationer på icke kontorstid. Kostnad för utryckning är 1 200 kr per påbörjad timme.
Riksbyggen har ett avtal med bevakningsföretaget CSG. Vid utelåsning kan kontakt tas med Riksbyggens jour som då sänder ut CSG. Observera att det då kostar 1 200 kr och debiteras den person som larmat. Prova därför att nå någon i styrelsen i första hand.

Med jourtid avses vardagsnätter kl. 16.00 – 07.00 och vid helg kl. 07.00 – 07.00 påföljande vardag. Det gäller även allvarliga akuta problem som vattenläckage, elproblem i lägenheten etc. som inte kan vänta till dagen därpå.
 
Tänk på att det är kostsamt med reparationer under jourtid!

HUVUDNYCKEL FINNS OCKSÅ HOS ORDFÖRANDEN

OBS! Reparationer som inte är akuta och som skall betalas av föreningen, anmäls till Trädgårdstjänst AB.

Nycklar


När man vill skaffa extra nyckel eller bricka behöver man inte längre gå till styrelsen för att få 
en kvittens, nu kan ni vända er direkt till Certego, Elementvägen 12 på Aspholmen, tel. 019-10 54 10. 
Ni måste kunna legitimera er, och stå som hel eller delägare på lägenheten för kunna få hämta 
ut extra nyckel eller bricka. Det finns mer att läsa angående nyckelhantering här.

Anticimex

Ohyra


Om du har ohyra i din lägenhet eller förråd. (Myror, möss o. dyl.) Ring Anticimex Tel. 075-245 10 00 Obs! Uppge att du bor i Brf Norensberg med föreningens org.nr. 716411-5508 och även vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar som är 2192578*21