Blanketter


Här finns de blanketter för nedladdning som vi i föreningen kan tänkas behöva

Anmälan vid renovering
Blanketten lämnas till styrelsen

Uttag ur bostadsrättsinnehavares reparationsfond
Blanketten skickas till Riksbggen, Servicecenter, Box 540, 721 09 Västerås

Ansökan om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Blanketten lämnas till styrelsen

Medgivande autogiro