Blanketter


Här finns de blanketter för nedladdning som vi i föreningen kan tänkas behöva

Anmälan vid renovering
Blanketten lämnas till styrelsen

Uttag ur bostadsrättsinnehavares reparationsfond
Blanketten lämnas till styrelsen

Ansökan om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand
Blanketten lämnas till styrelsen

Medgivande autogiro