Ansvarsfördelning


INFORMATION ÖVER FÖRENINGENS RESPEKTIVE DEN BOENDES ÅTAGANDEN

I nedanstående tabeller ersätts Bostadsrättsinnehavaren med Boende. Viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning då Bostadsrättsinnehavare och Boende inte är samma person.
(Paragraferna i tabellen hänvisar till samma paragraf som i Stadgarna)

Bostadsrättshavarens ansvar

Bekostas av

 

 

BRF Boende Anm
 §26 1 Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten.   x  
  2 Ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak.   x  
  3 Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten.   x  
  4 Säkringsskåp, strömbrytare, eluttag, armaturer samt anordningar för informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till dessa delar är synliga i lägenheten.   x  
  5 Radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrätthavaren endast för målning).   x  
  6 Varmvattenberedare (förutsatt att den inte är integrerad med anordning som föreningen svarar förenligt § 29).   x  
  7 Brandvarnare   x Batteribyte hanteras och bekostas av den boende utan ersättning från föreningen.
  8 Eldstäder   x Den Boende ansvarar själv att följa de lagar och regler som gäller för brandskyddskontroll och sotning. Vid frågor kontakta berörd myndighet eller kommunen.
  9 Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karmar och säkerhetsdörrar.   x  
  10 Lister, foder, socklar och stuckaturer.   x  

 

11 Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier.   x  
  12 Till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.   x  
  13 Fastighetsboxar, brevlådor och brevinkast.   x  
 
Bostadsrättshavaren svarar vidare för målning av insidan av ytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr och fönsterkarmar samt inglasningspartier.
 
Bostadsrättsinnehavaren svarar därtill för all egendom som bostadsrättsinnehavaren eller tidigare bostadsrättsinnehavare tillfört lägenheten.
 
Bostadsrättsinnehavare ansvarar även för samtliga kostnader i samband med renovering eller ombyggnad som tidigarelägger en renovering som föreningen normalt ansvara för.
 
§27 Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, takterass eller uteplats svarar bostadsrättsinnehavaren för renhållning och snöskottning.
  Vidare svarar bostadsrättshavaren för golvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter och tak.
  Om lägenheten är utrustad med takterass och/eller altangolv vid uteplats ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.
 
  Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att bostadsrättshavaren svarar för all inredning och utrustning såsom bl.a:
§28 1 Ytskickt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runt golvbrunn.   x  
  2 Inredning och belysningsarmaturer.   x  
  3 Elektrisk handdukstork.   x Handdukstork får inte kopplas in via radiatorsystem eller VVC-krets.
  4 Vitvaror och sanitetsporslin.   x  
  5 Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås.   x  
  6 Tvätt- och diskmaskin inkl. ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen.   x  
  7 Kranar inkl. kranbröst, blandare och avstängningsventiler.   x  

 

8 Köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren för armaturer, strömbrytare samt för rengöring av dessa och byte av filter).   x  

Föreningens ansvar

 
§29 1 Ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informations- överföring samt ventilationskanaler vilka tjänar mer än en lägenhet. x    

 

2 Ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informations- överföring samt ventilationskanaler som inte är synliga i lägenheten. x    

 

3 Värmepanna/värmepump x   Föreningen ombesörjer värme via internt fjärrvärmenät.

 

4 Vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning). x    

 

5 Golvbrunn x    

 

6 Ytter- balkong- och altandörrar med tillhörande karmar. x    

 

7 Fönsterbågar och fönsterkarmar. x    
  8 Målning av utsidan av ytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier. x   Inglasningspartier som är monterade av föreningen.
  9 Rökkanaler x   Uppförda av föreningen.

 

10 Staket uppfört av föreningen. x