Ansvarsfördelning


INFORMATION ÖVER FÖRENINGENS RESPEKTIVE DEN BOENDES ÅTAGANDEN

 
Ansvar
  F
ö
r
e
n
i
n
g
e
n
B
o
e
n
d
e

 Ventilation

   
 Frånluftsdon (ventil) bytes
x
 Fönsterventil bytes

 
x
 Byte av packningar till ventil  
x
 Byte av spisfläktfliter  
x
 Byte av tilluftsfilter  
x
 Byte av kedja till don  
x
     

 Värme

   
 Radiatorventil justeras/ompackas eller bytes
x
 
     

 Vatten

   
 Ompackningar av kranar  
x
 Byte av kranöverdel  
x
 Komplettering av silar, proppar och kedjor  
x
 Byte av svängpip i köksblandare  
x
 Byte av blandare  
x
 Extra uttag för disk/tvättmaskin  
x
 Byte av duschslang och duschmikrofon  
x
 Demontering och montering av VVS-utrustning  
x
     

 Avlopp

   
 Rensning av vattenlås
x
 Rensning av slam- och grenledning
x
 
 Byte av vattenlås
x
 
 Byte av bottenventil
x
 
     

 WC/Tvättställ

   
 Byte eller justering av spolanordning
x
 
 Fastsättning av WC/tvättställ  
x
 Byte av tvättställ/WC/spolcistern  
x
 Byte av inloppsventil WC
x
 
     

 Byggmästeri

   
 Justering/byte av fönstervred eller beslag  
x
 Justering av spanjolett  
x
 Byte av spanjolett  
x
 Byte av roddarfjäder i lägenhetsdörr
x
 
 Byte av brevlåda  
x
 Reparation av innerdörrlås  
x
 Byte av trasig låscylinder
x
 
 Byte av trycken  
x
 Byte av tätningslist fönster o dörrar  
x
 Byte av fönsterglas  
x
     

 Elarbeten

   
 Justering, fastsättning, byte av strömbrytare
x
 
 Justering, fastsättning, byte av vägguttag
x
 
 Reparation av ringledning  
x
 Byte av transformator/summer till ringledning  
x
     

 Vitvaror

   
 Byte av spis, kyl, frys, tvätt-, diskmaskin  
x
 Byte av strömställare/vred spis  
x
 Byte av spisplatta  
x
 Byte av signallampa spis  
x
 Byte av ugnslampa spis  
x